Php ile kelime heceleme ve iyelik eki ekleme

  • 12 Mart 2013
  • 30 Okunma
  • Yorum Yok
  • 3 DK

Bu fonksiyonlar lazım oldu araştırırken buldum bende kaynak vermemek büyük haksızlık olur.

Kaynak : http://pastebin.com/4VqeDics

Kelime heceleme sadece Türkçeye özgü

 function hecele($kelime, $diziOlarakDondur=false, $hecele=false) { $sessiz = "[bcçdfgğhjklmnprsştvyz]"; $sesli = "[aeıioöuü]"; $kelime = preg_replace("/[^a-zA-ZığüşçöİĞÜŞÇÖ]/ui", "", $kelime); $kelime = preg_replace("/({$sessiz}+)({$sessiz}+)(?={$sesli})/ui", "\\1-\\2", $kelime); $bol = explode("-", $kelime); for($i=0; $i3 ? preg_replace("/({$sesli}+)({$sessiz}+)(?={$sesli}+)/ui", "\\1-\\2\\3", $bol[$i]) : $bol[$i]; } if($diziOlarakDondur===true && $hecele===false) { $bol = implode("-", $bol); return explode("-", $bol); } else { return implode("-", $bol); } } function iyelikEkle($kelime) { $hece = hecele($kelime, true); $sonHece = $hece[count($hece)-1]; $kalinSesli = "aıou"; $inceSesli = "eiöü"; $sonHarf = ord(substr($sonHece, -1)) > 122 ? substr($sonHece, -2) : substr($sonHece, -1); $ek = ""; if(preg_match("/[{$kalinSesli}{$inceSesli}]+/ui", $sonHarf)) { //Son harf sesli switch($sonHarf) { case "a": case "A": case "I": case "ı": $ek = "nın"; break; case "e": case "E": case "i": case "İ": $ek = "nin"; break; case "o": case "O": case "u": case "U": $ek = "nun"; break; case "ö": case "Ö": case "ü": case "Ü": $ek = "nün"; break; } } else { //Son harf sessiz if(preg_match("/[aı]+/ui", $sonHece)) { $ek = "ın"; } elseif(preg_match("/[ei]+/ui", $sonHece)) { $ek = "in"; } elseif(preg_match("/[ou]+/ui", $sonHece)) { $ek = "un"; } elseif(preg_match("/[öü]+/ui", $sonHece)) { $ek = "ün"; } } // Büyük İ karakterinde çıkan sorun için bu satır kalmalı $ek = empty($ek) ? "nin" : $ek; return implode("", $hece)."\"".$ek; } echo hecele("Hasokeyk"); //ha-so-keyk echo iyelikEkle("Hasokeyk"); //hasokeyk"in 

kodu direk kopyala yapıştır yaparak çalıştıra bilirsiniz.

HAYATI KODLA'YA ABONE OLUN!!
ETKİLEYİCİ BİR YORUM BIRAK

Php ile kelime heceleme ve iyelik eki ekleme İle Benzer Yazılar

"Php ile kelime heceleme ve iyelik eki ekleme" Yazısına uygun diğer makalerler