İki tarih arası gün isimlerini sıralama

26 Aralık 2013

Gene benim işlerime lazım olan bir fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir otel işi için rezervasyon sistemi yapıyorum ve iki tarih arasın günleri sıralamam müşteriye göstermem gerekiyordu. Bir fonksiyon hazırladım.

 //iki Tarih arası günler function ikiTarihArasiGunler($ilkTarih,$ikiTarih,$kisayaz=false){ $datetime1 = new DateTime(date("d-m-Y",$ilkTarih)); $datetime2 = new DateTime(date("d-m-Y",$ikiTarih)); $interval = $datetime1->diff($datetime2); $toplamGun = $interval->format("%a"); if($kisayaz==false){ $gunler = array("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi"); }else{ $gunler = array("PZ","PZT","SL","ÇRŞ","PRŞ","CM","CMT"); } $yzGunler = array(); for($i=0; $i<$toplamGun; $i++){ $gunBul = date("w",strtotime("+".($i+1)." days",$ilkTarih)); $gunSr = $gunBul>6?0:$gunBul; $yzGunler[] = $gunler[$gunBul]; } $yzGunler[] = $gunler[date("w",strtotime("+1 days",$ikiTarih))]; return $yzGunler; } $tr = ikiTarihArasiGunler(1388008800,1388527200); //Çıktısı : Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 

Yukarıdaki kod da örneğindenden anlaşılacağı üzere mikro time ile verdiğiniz iki değer arasındaki gün sayısını bulup o güne ait gün isimlerini çıktı örneğinde olduğu gibi sıralıyor. İsterseniz Kısa yazmak için

 ikiTarihArasiGunler(1388008800,1388527200,true); //Çıktısı : CMT, PZ, PZT, SL, ÇRŞ, PRŞ, CM 

Şeklinde kullanabilirsiniz veya istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

WEB DÜNYASI İLE İLGİLİ GÜNCEL BİLGİLER İÇİN ABONE OLUN!

"İki tarih arası gün isimlerini sıralama" Benzer Yazıları

Gmaps.js - Yeni google haritalar kullanımı Google Reklam Görme Ayarları