İki tarih arası gün isimlerini sıralama

  • 26 Aralık 2013
  • 29 Okunma
  • Yorum Yok
  • 2 DK

Gene benim işlerime lazım olan bir fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir otel işi için rezervasyon sistemi yapıyorum ve iki tarih arasın günleri sıralamam müşteriye göstermem gerekiyordu. Bir fonksiyon hazırladım.

 //iki Tarih arası günler function ikiTarihArasiGunler($ilkTarih,$ikiTarih,$kisayaz=false){ $datetime1 = new DateTime(date("d-m-Y",$ilkTarih)); $datetime2 = new DateTime(date("d-m-Y",$ikiTarih)); $interval = $datetime1->diff($datetime2); $toplamGun = $interval->format("%a"); if($kisayaz==false){ $gunler = array("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi"); }else{ $gunler = array("PZ","PZT","SL","ÇRŞ","PRŞ","CM","CMT"); } $yzGunler = array(); for($i=0; $i<$toplamGun; $i++){ $gunBul = date("w",strtotime("+".($i+1)." days",$ilkTarih)); $gunSr = $gunBul>6?0:$gunBul; $yzGunler[] = $gunler[$gunBul]; } $yzGunler[] = $gunler[date("w",strtotime("+1 days",$ikiTarih))]; return $yzGunler; } $tr = ikiTarihArasiGunler(1388008800,1388527200); //Çıktısı : Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 

Yukarıdaki kod da örneğindenden anlaşılacağı üzere mikro time ile verdiğiniz iki değer arasındaki gün sayısını bulup o güne ait gün isimlerini çıktı örneğinde olduğu gibi sıralıyor. İsterseniz Kısa yazmak için

 ikiTarihArasiGunler(1388008800,1388527200,true); //Çıktısı : CMT, PZ, PZT, SL, ÇRŞ, PRŞ, CM 

Şeklinde kullanabilirsiniz veya istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

HAYATI KODLA'YA ABONE OLUN!!
ETKİLEYİCİ BİR YORUM BIRAK

İki tarih arası gün isimlerini sıralama İle Benzer Yazılar

"İki tarih arası gün isimlerini sıralama" Yazısına uygun diğer makalerler