İki tarih arası gün isimlerini sıralama

  • 26 Aralık 2013
  • 48 Okunma
  • Yorum Yok
  • 2 DK

Gene benim işlerime lazım olan bir fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir otel işi için rezervasyon sistemi yapıyorum ve iki tarih arasın günleri sıralamam müşteriye göstermem gerekiyordu. Bir fonksiyon hazırladım.

//iki Tarih arası günler
function ikiTarihArasiGunler($ilkTarih,$ikiTarih,$kisayaz=false){
$datetime1 = new DateTime(date("d-m-Y",$ilkTarih));
$datetime2 = new DateTime(date("d-m-Y",$ikiTarih));
$interval = $datetime1->diff($datetime2);
$toplamGun = $interval->format("%a");
if($kisayaz==false){
$gunler = array("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi");
}else{
$gunler = array("PZ","PZT","SL","ÇRŞ","PRŞ","CM","CMT");
}
$yzGunler = array();
for($i=0; $i<$toplamGun; $i++){
$gunBul = date("w",strtotime("+".($i+1)." days",$ilkTarih));
$gunSr = $gunBul>6?0:$gunBul;
$yzGunler[] = $gunler[$gunBul];
}
$yzGunler[] = $gunler[date("w",strtotime("+1 days",$ikiTarih))];
return $yzGunler;
}
$tr =  ikiTarihArasiGunler(1388008800,1388527200);
//Çıktısı : Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

Yukarıdaki kod da örneğindenden anlaşılacağı üzere mikro time ile verdiğiniz iki değer arasındaki gün sayısını bulup o güne ait gün isimlerini çıktı örneğinde olduğu gibi sıralıyor. İsterseniz Kısa yazmak için

ikiTarihArasiGunler(1388008800,1388527200,true);
//Çıktısı : CMT, PZ, PZT, SL, ÇRŞ, PRŞ, CM

Şeklinde kullanabilirsiniz veya istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

HAYATI KODLA'YA ABONE OLUN!!

İki tarih arası gün isimlerini sıralama İle Benzer Yazılar

"İki tarih arası gün isimlerini sıralama" Yazısına uygun diğer makalerler